Έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τα παιδιά