Παρεχόμενες υπηρεσίες

Με αγάπη για τα παιδιά και στήριξη στους γονείς.

Τακτική Παιδιατρική Παρακολούθηση

Εμβολιασμοί, Διατροφή, Καμπύλες ανάπτυξης, Ψυχοκινητική εξέλιξη, Έλεγχος ενήβωσης και παρακολούθηση κατά την εφηβεία (στάδια Tanner)

Μητρικός θηλασμός

Συμβουλευτική υποστήριξη, αντιμετώπιση δυσκολιών που σχετίζονται με το θηλασμό

Προγεννητική επίσκεψη

Συζήτηση με μελλοντικούς γονείς, Οικογενειακό ιστορικό, Μητρικός θηλασμός, Συμβουλές για τις πρώτες ημέρες με το νεογέννητο
Περισσότερα

Πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά

Συμβουλευτική γονέων, εκτίμηση, παρακολούθηση, Νεογνικός ίκτερος

Προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος

Αναιμία, Υποθυρεοειδισμός, Υπερλιπιδαιμία

Επείγοντα περιστατικά

Πρώτες βοήθειες, εκτίμηση, θεραπεία-οδηγίες

Λοιμώξεις

Εκτίμηση και αντιμετώπιση παιδιατρικών λοιμώξεων

Διατροφή

Ολοκληρωμένη μελέτη και στήριξη της διατροφής κάθε παιδιού ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του. Εκτίμηση και καθοδήγηση του υπέρβαρου/παχύσαρκου ή ελλιποβαρούς παιδιού.
Περισσότερα

Άλλες Υπηρεσίες

Διασύνδεση με άλλες παιδιατρικές ειδικότητες

Συνταγογράφηση φαρμάκων, εμβολίων, εργαστηριακών εξετάσεων

Πιστοποιητικά Υγείας για το σχολείο/παιδικό σταθμό

Βεβαιώσεις συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες

Παροχή έντυπου ενημερωτικού υλικού για θέματα που αφορούν τους γονείς

Προβλήματα Εφηβείας

Προσέγγιση κοινωνικών, συναισθηματικών και σωματικών αναγκών των εφήβων και υποστήριξη της οικογένειας